SP-Fiber อาหารเสริมลดน้ำหนัก ติ๊ก กัญญารัตน์ เอสพีไฟเบอร์

ติ๊ก กัญญารัตน์

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก SP-Fiber (เอสพีไฟเบอร์) ติ๊ก กัญญารัตน์ เลือกการลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วนแบบปลอดภัย ตามมาตาฐาน อย.

ลักษณะกล่องบรรจุภัณฑ์ อาหารเสริม SP-Fiberลักษณะกล่องบรรจุภัณฑ์ อาหารเสริม SP-Fiber
ติ๊ก กัญญารัตน์ มั่นใจเลือก SP-Fiberติ๊ก กัญญารัตน์ มั่นใจเลือก SP-Fiber
ติ๊ก กัญญารัตน์ กับ SP-Fiberติ๊ก กัญญารัตน์ กับ SP-Fiber
SP-Fiber ติ๊ก *** ผลลัพธ์ในการใช้ อาจแตกต่างกันไปขึ้นออยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน ***
SP Fiber ลดน้ำหนัก

ส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารเสริม SP Fiber

 • - ใยอาหารสกัด (จากเมล็ดของต้นกัว) 250.00 มก.

 • - ผงบุกสกัด 200.00 มก.

 • - ใยอาหาร ไซเลี่ยมฮัท 100.00 มก.

รีวิว แกะกล่อง SP-Fiber อย่างละเอียด

 • รูปแบบบรรจุภัณฑ์ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ SP-Fiber ไว้อย่างชัดเจนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ SP-Fiber ไว้อย่างชัดเจน
 • บรรจุภัณฑ์ของ SP-Fiber แสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วนบรรจุภัณฑ์ของ SP-Fiber แสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน
 • วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิต รวมทั้งวันหมดอายุระบุไว้ด้านข้างกล่องวัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิต รวมทั้งวันหมดอายุระบุไว้ด้านข้างกล่อง
 • ลูกค้าสามารถอ่านข้อมูลแจ้ง วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิตรวมทั้งวันหมดอายุได้อย่างง่ายดายและชัดเจนลูกค้าสามารถอ่านข้อมูลแจ้ง วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิตรวมทั้งวันหมดอายุได้อย่างง่ายดายและชัดเจน
 • เปรียบเทียบรูปแบบด้านหน้าและด้านหลังเปรียบเทียบรูปแบบด้านหน้าและด้านหลัง
 • ด้านหลังกล่องระบุเลขที่ อย.รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้านหลังกล่องระบุเลขที่ อย.รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบ วิธีการรับประทานได้จากหลังกล่องลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบ วิธีการรับประทานได้จากหลังกล่อง
 • อาหารเสริม SP-Fiber ได้รับการบรรจุในห่อฟรอยที่มิดชิด สะอาดปลอดภัยอาหารเสริม SP-Fiber ได้รับการบรรจุในห่อฟรอยที่มิดชิด สะอาดปลอดภัย
 • สังเกตตัวหนังสือแจ้ง วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิต และวันหมดอายุที่ห่อฟรอย เปรียบเทียบกับที่ระบุไว้ด้านข้างกล่องสังเกตตัวหนังสือแจ้ง วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิต และวันหมดอายุที่ห่อฟรอย เปรียบเทียบกับที่ระบุไว้ด้านข้างกล่อง
 • ด้านในห่อฟรอยบรรจุแผงแคปซูลอาหารเสริม SP-Fiber ทั้งหมด 3 แผงด้านในห่อฟรอยบรรจุแผงแคปซูลอาหารเสริม SP-Fiber ทั้งหมด 3 แผง
 • SP-Fiber ทั้งหมด 3 แผง บรรจุแผงละ 10 แคปซูลSP-Fiber ทั้งหมด 3 แผง บรรจุแผงละ 10 แคปซูล
 • วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิต และวันหมดอายุที่แผงแคปซูล เพื่อความมั่นใจในคุณภาพวัน/เดือน/ปี ครั้งที่ผลิต และวันหมดอายุที่แผงแคปซูล เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
 • ด้านหน้ากล่อง SP-Fiber มีสติ๊กเกอร์ ติ๊ก กัญญารัตน์ ติดอยู่ด้านหน้ากล่อง SP-Fiber มีสติ๊กเกอร์ ติ๊ก กัญญารัตน์ ติดอยู่
 • อาหารเสริมลดน้ำหนัก SP-Fiber ติ๊ก กัญญารัตน์อาหารเสริมลดน้ำหนัก SP-Fiber ติ๊ก กัญญารัตน์
 • SP-Fiber เอสพีไฟเบอร์ ติ๊ก กัญญารัตน์
 • SP-Fiber เลขที่ อย.12-1-09448-1-0255
 • อาหารเสริมลดน้ำหนัก SP-Fiber 1 กล่องมี 30 แคปซูล
 • วิธีรับประทาน SP-Fiber วันละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า หรือเย็น
 • SP-Fiber ราคาปกติข้างกล่อง 650 บาท
 • * ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ SP-Fiber
  • เอสพีไฟเบอร์ 1 กล่อง สามารถทานได้ระยะเวลา 15 วัน
  • เอสพีไฟเบอร์ 2 กล่อง สามารถทานได้ระยะเวลา 1 เดือน
  • เอสพีไฟเบอร์ 3 กล่อง สามารถทานได้ระยะเวลา 1 เดือน 15 วัน
  • เอสพีไฟเบอร์ 4 กล่อง สามารถทานได้ระยะเวลา 2 เดือน
  • เอสพีไฟเบอร์ 5 กล่อง สามารถทานได้ระยะเวลา 2 เดือน 15 วัน
  • เอสพีไฟเบอร์ 6 กล่อง สามารถทานได้ระยะเวลา 3 เดือน
 • *** คำเตือนสำหรับผู้บริโภค
  • ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงอาหารเสริม ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคให้หายขาด ใดๆทั้งสิ้น การได้รับสารอาหารครบถ้วน ควรได้รับจากการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
โปรโมชั่น SP-Fiber ลดราคาถูก ซื้อเยอะ ลดเยอะ
 • SP Fiber 1 กล่อง ราคาเพียง 550 บาท
 • SP Fiber 2 กล่อง ราคาเพียง 1,000 บาท
 • SP Fiber 3 กล่อง ราคาเพียง 1,500 บาท
 • SP Fiber 4 กล่อง ราคาเพียง 1,890 บาท
 • SP Fiber 5 กล่อง ราคาเพียง 2,360 บาท
 • SP Fiber 6 กล่อง ราคาเพียง 2,690 บาท
 • SP Fiber 12 กล่อง ราคาเพียง 5,040 บาท
ส่งด่วนฟรีทั่วประเทศแบบ EMSบริการส่ง Delivery
ช่องทางการสั่งซื้อบริการ Delivery ส่งด่วนถึงมือ